Παρουσίαση προϊόντων TECE στο κατάστημα Ν.Ι.Α. Σταθερός Ο.Ε