Περιήγηση στην παραγωγική μονάδα της CherBros και στους χώρους της ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε.